Đồng
  • Kích hoạt 50.000 GoCoin/tháng
Bạc
  • Kích hoạt 100.000 GoCoin/tháng
Vàng
  • Kích hoạt 200.000 GoCoin/tháng
Bạch kim
  • Kích hoạt 500.000 GoCoin/tháng
Kim cương
  • Kích hoạt 1.000.000 GoCoin/tháng
HỆ THỐNG VIP MEMBER